AR les over de politie

Politieagent Stef is wijkagent én de papa van Daan. Hij komt bij de kinderen op bezoek en vertelt over zijn beroep. Je herkent hem aan zijn uniform en hij rijdt in een politieauto. De auto heeft een opvallende kleur en een sirene. Politieagent Stef helpt de mensen in de wijk als er problemen zijn, bijvoorbeeld bij een burenruzie. De kinderen leren op een speelse manier over de politie tijdens drie onderdelen:

Deel 1: Met de interactieve PowerPoint presentatie leren kinderen over de wijkagent.

Deel 2: In de Augmented Reality space staan politieauto’s met hotspots.

Deel 3: Kinderen kiezen een aansluitende werkvorm over de politie.

Voor de AR omgeving heb je een tablet, iPad of ander mobile device nodig. Bekijk de devicechecker of jouw device geschikt is voor Augmented Reality. De QR-code is zes maanden bruikbaar. Wil je gebruik maken van al onze AR-lessen? Neem dan een AR-schoollicentie, deze bestaat uit een bibliotheek met 100 AR-lessen.

Bestel hier en ontvang direct in jouw mail:

- Een duidelijke handleiding met uitleg, didactische uitgangspunten en instructies
- Een interactieve PowerPoint presentatie

Veel plezier met deze les over de politie!


Aankoop AR les over de politie
€ 9,50 (exclusief BTW)